Όροι Χρήσης και Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Καλώς ήλθατε στην Magenda, την ηλεκτρονική λύση διαχείρισης ραντεβού, χρόνου, εσόδων και πελατών.

Η Magenda στοχεύει να προσφέρει στις επιχειρήσεις τις πιο εύχρηστες διαδικτυακές εφαρμογές και επιχειρηματικά εργαλεία, τα οποία θα σας επιτρέψουν να αναπτύξετε αποτελεσματικά την επιχειρήσεις σας και να οικοδομήσετε μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες σας.

Οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης διέπουν και ρυθμίζουν την πρόσβασή σας και τη χρήση ενός Εμπορικού λογαριασμού με την Magenda και για χρήση του THE MAGENDA LIMITED Marketplace.

Η Magenda λειτουργεί την ιστοσελίδα του www.Magenda.ie, την ιστοσελίδα www.themagenda.gr, εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας, τις εκδόσεις κινητών και επαφών των δικτυακών τόπων και μεμονωμένες τοποθεσίες ή συγκεκριμένους εμπορικούς, ειδικούς για την πόλη ή άλλους ιστότοπους που αφορούν συγκεκριμένες περιοχές σήμερα ή μελλοντικά.

Αυτοί οι Όροι, μαζί με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τη Συμφωνία Εμπορικής Συνεργασίας και οποιαδήποτε έγγραφα που ενσωματώνονται στο παρόν με παραπομπή, συνιστούν νομικά δεσμευτική σύμβαση μεταξύ της εταιρείας THE MAGENDA LIMITED. (“Magenda”, “THE MAGENDA LIMITED”, “μας”, “εμείς”) και υμών (“Εσείς” ή “Εμπόρος” ή “Επαγγελματίας”).

Διαβάστε προσεκτικά όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις προσεκτικά πριν αιτηθείτε για πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας. Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους, πρέπει να διακόψετε αμέσως την πρόσβαση στις παρεχόμενες Υπηρεσίες μας επειδή συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση σημαίνει ότι αποδέχεστε τη Συμφωνία και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αναθεώρηση της Συμφωνίας.


ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΟΤΙ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΤΕ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΘΕΊΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ.


Εάν δεν συμφωνείτε να υπόκεισθε στους παρόντες Όρους Χρήσης, μην χρησιμοποιείτε τις παρεχόμενες Υπηρεσίες μας. Με το να συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας αυτές, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Συμφωνία.

 1. Ορισμοί

Οι όροι στο προοίμιο έχουν την έννοια που τους αποδίδεται και κάθε ένας από τους παρακάτω όρους έχουν την έννοια που τους αποδίδεται.

Ως “Συμφωνία” νοούνται οι παρακάτω Όροι Χρήσης, οι οποίοι μετά την έγκρισή τους από τον Έμπορο γίνεται μια δεσμευτική σύμβαση.

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και η Εμπορική Συμφωνία είναι αναπόσπαστα μέρη της Συμφωνίας που πρέπει επίσης να εγκριθούν για να τεθεί σε ισχύ η Συμφωνία.

Ως “τελικός χρήστης” ή “καταναλωτής” νοείται κάθε χρήστης των Υπηρεσιών εκτός από τους Εμπόρους – οι καταναλωτές των οποίων η πρόθεση είναι να κλείσουν ραντεβού.

Η “THE MAGENDA LIMITED Εφαρμογή” νοείται η εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας που παρέχει πρόσβαση στο Magenda Marketplace καθώς και στο Magenda.

“THE MAGENDA LIMITED Marketplace” είναι μια νομική οντότητα η οποία παρέχει τις υπηρεσίες στον έμπορο, που είναι θυγατρικές της THE MAGENDA LIMITED.

Οι “THE MAGENDA LIMITED Υπηρεσίες Πληρωμών” αναφέρονται σε όλες τις υπηρεσίες επεξεργασίας πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης, της επιστροφής χρημάτων, αποζημίωσης και των προσαρμοσμένων συναλλαγών καθώς και όλες τις πληρωμές και εκταμιεύσεις που παρέχονται από THE MAGENDA LIMITED και τους Επεξεργαστές Πληρωμών αυτής.

Ως ” ιστότοπος ή διαδικτυακό χώρος της THE MAGENDA LIMITED ” νοείται η ολοκληρωμένη αγορά ιδιοκτησίας, διαθέσιμη μέσω της Ιστοσελίδα themagenda.gr  και  της Magenda Εφαρμογής.

Ως “THE MAGENDA LIMITED Website” νοείται η ιστοσελίδα www.themagenda.gr, παρέχουσα πρόσβαση στον ιστότοπο ή διαδικτυακό χώρο THE MAGENDA LIMITED.

Ως “έμπορος” νοείται ο πάροχος υπηρεσιών που χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες για την προώθηση και την πώληση των υπηρεσιών και των προϊόντων στους τελικούς χρήστες.

Ως “προσφορά εμπόρου” νοείται η υπηρεσία εμπόρων που παραδίδεται από τον έμπορο σε καθορισμένη ημερομηνία και ώρα.

Ως “Παραγγελία” νοείται όταν ο Τελικός Χρήστης προγραμματίζει ένα ραντεβού, αγοράζει ένα κουπόνι, αγοράζει ένα πακέτο Υπηρεσιών ή αγοράζει μία συνδρομή που παρέχει Δικαιώματα Προτίμησης σε Εμπόρους ή εκπτώσεις στις Υπηρεσίες Εμπορικής. Η παραγγελία μπορεί επίσης να σημαίνει ότι ένας έμπορος προγραμματίζει ένα ραντεβού για έναν καταναλωτή για τις υπηρεσίες Merchant Services- και για ορισμένους εμπόρους, λαμβάνοντας πληρωμή για τις Υπηρεσίες Εμπορικής μέσω της Magenda

Ως “Πλατφόρμα” νοείται συλλογικά η THE MAGENDA LIMITED Εφαρμογή, η ιστοσελίδα Magenda, οι τυχόν συνδέσεις που περιέχονται σε αυτά ή διατίθενται με άλλο τρόπο μέσω εξωτερικών υπερσυνδέσμων εντός της  Εφαρμογής, και ο δικτυακός τόπος Magenda.

“Οι Υπηρεσίες” είναι οι υπηρεσίες που παρέχονται από την THE MAGENDA LIMITED στους Καταναλωτές μέσω της THE MAGENDA LIMITED Marketplace και στους Εμπόρους μέσω Marketplace και Magenda.

Το “Magenda” σημαίνει μια λύση για τους εμπόρους να διαχειρίζονται τα ημερολόγιά τους, τα ραντεβού/ τις συναντήσεις τους και τις παραγγελίες των προϊόντων και των υπηρεσιών τους που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας Magenda, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος των ‘’Υπηρεσιών για Εμπόρους/ Επαγγελματίες’’.

Η “Ιστοσελίδα Magenda” είναι η ιστοσελίδα www.themagenda.gr ή εξωτερικοί υπερσύνδεσμοι, οι οποίοι παρέχουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες.

Η “THE MAGENDA LIMITED” είναι το νομικό πρόσωπο που αποτελεί τον μοναδικό κύριο/ιδιοκτήτη της Ιστοσελίδας, της Πλατφόρμας Magenda και της THE MAGENDA LIMITED Εφαρμογής, ασκώντας την επιχειρηματική του δραστηριότητα ως “μεσάζοντας”.

Η “THE MAGENDA LIMITED ” είναι ό,τι ακριβώς ανωτέρω αναφέρθηκε ότι είναι η THE MAGENDA LIMITED Inc με όλες τις θυγατρικές της εταιρείες και τα υποκαταστήματα.

 1. Οι Υπηρεσίες

Η πλατφόρμα Magenda είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο διαχείρισης ηλεκτρονικών κρατήσεων και εγγραφών πελατών, το οποίο επιτρέπει τη δημιουργία και την τροποποίηση συναντήσεων ανεξάρτητα από το αν έχουν εγγραφεί ή όχι μέσω του Magenda Maretplace. Το Magenda επιτρέπει στους εμπόρους να τοποθετούν, να δέχονται, να δημιουργούν και να διαμορφώνουν, να τηρούν αρχεία και να διαχειρίζονται προϊόντα και υπηρεσίες.

THE MAGENDA LIMITED Marketplace αποτελεί μέρος της Magenda, προσφέροντας, μεταξύ άλλων, διαφορετικά κανάλια κρατήσεων online, ειδοποιήσεις SMS και εφαρμογών, είσπραξη πληρωμών, προηγμένες υπηρεσίες μάρκετινγκ και προηγμένους πίνακες ελέγχου.

Η πρόθεση του THE MAGENDA LIMITED Marketplace είναι οι έμποροι και οι επαγγελματίες, αλλά και οι τελικοί χρήστες να συνάπτουν συναλλαγές, με το Magenda Marketplace ως μεσάζοντα.

Οι Υπηρεσίες Εμπόρων και Επαγγελματιών θα προσφέρονται και θα πωλούνται σε τιμή που καθορίζει ο Έμπορος/Επαγγελματίας και κατά την κρίση του.

Οι Εμπορικές/Επαγγελματικές  Υπηρεσίες παρέχονται από διάφορους Εμπόρους και όχι από THE MAGENDA LIMITED.

Οι Υπηρεσίες Εμπόρων/Επαγγελματιών που μπορούν να καταχωρηθούν μέσω της πλατφόρμας είναι στην ευθύνη του Εμπόρου που τις παρέχει.

Οι Υπηρεσίες ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν πρόσθετες υπηρεσίες προώθησης και μάρκετινγκ που παρέχονται σε ορισμένους εμπόρους.

Οι Υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στους εμπόρους μέσω της ιστοσελίδας Magenda.

 1. Διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών

Η THE MAGENDA LIMITED θα πραγματοποιήσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την αδιάλειπτη και συνεχή λειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Αναγνωρίζετε ότι ενδέχεται να υπάρξουν διακοπές στην παράδοση των Υπηρεσιών που είναι πέρα από τον έλεγχό μας.

Παρόλο που καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να διατηρήσουμε τις Υπηρεσίες προσιτές, οι Υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες από καιρό σε καιρό για οποιονδήποτε λόγο, περιλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της συνήθους συντήρησης.

Κατανοείτε και αναγνωρίζετε ότι λόγω περιστάσεων τόσο εντός όσο και εκτός του ελέγχου μας, η πρόσβαση στις Υπηρεσίες ενδέχεται να διακοπεί, να ανασταλεί ή να τερματιστεί.

Διατηρούμε το δικαίωμα κατά την διακριτική μας ευχέρεια να αρνηθούμε υπηρεσία ή πρόσβαση στις Υπηρεσίες σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή σε οποιονδήποτε λογαριασμό, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.

 1. Λειτουργία των Υπηρεσιών

Διατηρούμε πλήρη και αποκλειστική διακριτική ευχέρεια όσον αφορά στην λειτουργία των Υπηρεσιών.

Έχουμε την δυνατότητα, μεταξύ άλλων:

α) να διαγράψουμε τα μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τα ιδιωτικά μηνύματα, στα οποία δεν έχει υπάρξει πρόσβαση για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τις πολιτικές μας,

β) να θέσουμε στην διάθεση τρίτων πληροφορίες σχετικά με την Πλατφόρμα, τους Εμπόρους και τους Τελικούς Χρήστες (σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας).

γ) να αποσύρουμε, να αναστείλουμε ή να διακόψουμε οποιαδήποτε λειτουργία ή χαρακτηριστικό των Υπηρεσιών. και

δ) να ελέγξουμε τα αρχεία που έχουν μεταφορτωθεί, τα φόρουμ, τις συνομιλίες και τις υποβολές χρηστών και να επιτρέψουμε περιορισμούς πρόσβασης σε αυτά.

 1. Ιδιοκτησία

Η πρόσβασή σας στον ιστότοπο ή διαδικτυακό χώρο, στην αγορά Magenda και THE MAGENDA LIMITED αποτελεί μέρος της υπηρεσίας και δεν διατίθεται προς πώληση ως ξεχωριστό στοιχείο.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για τις Υπηρεσίες, καθώς και η υποδομή που χρησιμοποιείται από την πλατφόρμα και όλα τα υλικά που περιέχονται σε αυτά ή μεταβιβάζονται με αυτά, καθώς και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με αυτά αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της THE MAGENDA LIMITED.

Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στην παρούσα συμφωνία, κανένας από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν θεωρείται ότι δημιουργεί άδεια χρήσης σε αυτά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή βάσει αυτών και ρητώς συμφωνείτε διά της παρούσας να μην τροποποιήσετε, να μην προσαρμόσετε, να μην επεξεργαστείτε, να μην αντιγράψετε, να μην διανείμετε, να μην μεταδώσετε, να μην εκδώσετε, να μην εκχωρήσετε άδεια χρήσης, να μην δημιουργήσετε παράγωγες εργασίες, να μην μεταφέρετε ή να μην πωλήσετε ή μεταπωλήσετε οποιαδήποτε πληροφορία, λογισμικό, προϊόντα ή υπηρεσίες που αποκτήθηκαν από ή μέσω των Υπηρεσιών.

 1. Κώδικας Συμπεριφοράς

Όλες οι αλληλεπιδράσεις με τις Υπηρεσίες πρέπει να είναι νόμιμες και να συμμορφώνονται με αυτούς τους Όρους χρήσης.

Στον βαθμό που η συμπεριφορά σας (όπως μας κρίνει κατά την κρίση μας), περιορίζειή εμποδίζει οποιονδήποτε άλλο χρήστη να χρησιμοποιεί ή να απολαμβάνει οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών, μπορούμε να περιορίσουμε τα προνόμιά σας στις Υπηρεσίες και να αναζητήσετε άλλα διορθωτικά μέτρα.

Παρακαλούμε, όπως απέχετε από τις ακόλουθες δραστηριότητες, οι οποίες απαγορεύονται στην πλατφόρμα και αποτελούν ρητή έκφραση παραβιάσης της Συμφωνίας:

 • Υποβολή τυχόν ανακριβών πληροφοριών, διαπράξετε απάτη ή παραποίηση πληροφοριών σχετικά με το λογαριασμό σας στο Magenda,
 • Προσπάθεια πρόσβασης ή πραγματική πρόσβαση σε δεδομένα που δεν προορίζονται για εσάς, όπως η καταγραφή σε ένα διακομιστή ή σε έναν λογαριασμό στον οποίο δεν έχετε εξουσιοδότηση πρόσβασης,
 • Προσπάθεια σάρωσης ή δοκιμής της ασφάλειας ή της διαμόρφωσης των Υπηρεσιών ή παραβίαση μέτρων ασφαλείας ή ελέγχου ταυτότητας χωρίς τη δέουσα εξουσιοδότηση,
 • Παραβίαση ή παρεμβολή στην καλή λειτουργία οποιουδήποτε τμήματος, σελίδας ή περιοχής των Υπηρεσιών και οποιωνδήποτε λειτουργιών και υπηρεσιών που παρέχει η THE MAGENDA LIMITED,
 • Προσπάθεια παρεμβολής με την υπηρεσία σε οποιονδήποτε χρήστη με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, με την υποβολή ενός ιού στις Υπηρεσίες ή απόπειρες στην υπερφόρτωση, “πλημμύρα”, “spamming”, ” επίθεση μέσω ταχυδρομείου” ή διακοπή των Υπηρεσιών,
 • Διάδοση ή μετάδοση υλικού που μπορεί που θα θεωρηθούν από το μέσο άνθρωπο ως καταχρηστικές, άσεμνες, πορνογραφικές, δυσφημιστικές, παρενοχλούν, χονδροειδώς προσβλητικές, χυδαίες, απειλητικές ή κακόβουλες,
 • Διάδοση, αποθήκευση ή μετάδοση αρχείων, γραφικών, λογισμικού ή άλλου υλικού το οποίο πραγματικά ή δυνητικά παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό απόρρητο ή άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου,
 • Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά της για να διαφημίσετε ή να ζητήσετε, για οποιοδήποτε άλλο εμπορικό, πολιτικό ή θρησκευτικό σκοπό, ή να ανταγωνίζεται, άμεσα ή έμμεσα με την THE MAGENDA LIMITED,
 • Μεταπωλούν ή αναπροσαρμόζουν την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες ή τις αγορές που πραγματοποιήθηκαν μέσω των υπηρεσιών,
 • Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες ή οποιονδήποτε από τους πόρους της για να ζητήσετε τους τελικούς χρήστες, τους εμπόρους ή άλλοι επιχειρηματικούς εταίρους της THE MAGENDA LIMITED να γίνουν χρήστες ή συνεργάτες τρίτων δυνητικών ανταγωνιστικών έμμεσα ή άμεσα με την THE MAGENDA LIMITED, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της συγκέντρωσης τρέχουσων ή προηγουμένων προσφερόμενων προσφορών εμπόρων,
 • Χρήση οποιουδήποτε λογαριασμού Magenda για την πώληση κουπονιών για κερδοσκοπικό, ψευδή, δόλιο ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που δεν επιτρέπεται ρητά από τους παρόντες Όρους Χρήσης και τους όρους μιας συγκεκριμένης προσφοράς για τις Υπηρεσίες,
 • Πρόσβαση, παρακολούθηση ή αντιγραφή οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφοριών από τον ιστότοπο ή διαδικτυακό χώρο της THE MAGENDA LIMITED χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε ρομπότ, πρόγραμμα παντός είδους ή άλλο αυτοματοποιημένα μέσο ή οποιαδήποτε χειρωνακτική διαδικασία για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς την γραπτή μας άδεια,
 • Παραβίαση των περιορισμών σε τυχόν κεφαλίδες αποκλεισμού ρομπότ ή παράκαμψη ή παρακάμπτοντας άλλα μέτρα που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόληψη ή τον περιορισμό της πρόσβασης στις Υπηρεσίες,
 • Λαμβάνοντας οποιαδήποτε ενέργεια που θέτει υπερβολική ζήτηση στις υπηρεσίες μας ή επιβάλλει, ή μπορεί να επιβάλει ένα παράλογο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο για τους διακομιστές ή άλλο τμήμα της υποδομής μας (όπως καθορίζεται),
 • Συσσωμάτωση οποιουδήποτε περιεχομένου ζωντανών ή μεταλειτουργικών ή άλλων πληροφοριών ιστότοπο ή διαδικτυακό χώρο (είτε χρησιμοποιεί δεσμούς είτε άλλα τεχνικά μέσα ήτα φυσικά αρχεία που σχετίζονται με τις αγορές που πραγματοποιούνται μέσω τω των υπηρεσιών) με υλικό από άλλες πηγές ή σε δευτερογενή Αγορά χωρίς τη γραπτή μας άδεια,
 • Να ενεργεί παράνομα ή κακόβουλα ενάντια στα επιχειρηματικά συμφέροντα ή τη φήμη της THE MAGENDA LIMITED, των Εμπόρων μας ή των υπηρεσιών μας.
 • Υπερσύνδεση με τις Υπηρεσίες από οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο χωρίς την αρχική και συνεχή συναίνεση μας  ή
 • Συμμετοχή σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που θεωρούμε ότι έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα ή τους παρόντες Όρους Χρήσης.
 1. Λογαριασμός Magenda

7.1 Δημιουργία λογαριασμού Magenda

Εάν δημιουργήσετε ένα λογαριασμό για τις Υπηρεσίες, μπορείτε να δημιουργήσετε και να κρατήσετε μόνο ένα (1) για τον οποίο είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διαχείριση. Ο λογαριασμός σας είναιμη μεταβιβάσιμος και δεν μπορεί να πωληθεί, να συνδυαστεί ή να μοιραστεί με οποιονδήποτε άλλο Έμπορο ή Χρήστη. Εάν παραβιάζετε κάποιον από αυτούς τους περιορισμούς, ενδέχεται να τερματίσουμε τη λειτουργία του λογαριασμού σας. Εάν τερματίσουμε τη λειτουργεία του λογαριασμού σας, δεν μπορείτε να εγγραφείτε ξανά ή να συμμετάσχετε εκ νέου εκτός εάν σας προσκαλέσουμε επίσημα. Εάν διαπράττετε απάτη ή πλαστογραφήσετεπληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών σας ή σε σχέση με το δικό σας Λογαριασμού Magenda, η λειτουργεία του λογαριασμού σας θα τερματιστεί αμέσως και θα διατηρήσουμετο δικαίωμα να σας θεωρήσουμε υπεύθυνο για οποιεσδήποτε ζημίες τυχόν προκλήθηκαν από τη συμπεριφορά σας, να προχωρήσουμε σε δικαστικές ενέργειες δια των αρμόδιων τοπικών και εθνικών αρχών και να ενημερώσουμε τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου για οποιαδήποτε δόλια δραστηριότητα ή τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς.

Αφού ο λογαριασμός σας Magenda είναι ενεργός, μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στη λειτουργία THE MAGENDA LIMITED Marketplace μετά την έγκριση της Εμπορικής μας Συμφωνίας.

7.2 Επικοινωνίες λογαριασμού

Με τη δημιουργία ενός λογαριασμού Magenda, συμφωνείτε ρητά και συμφωνείτε να αποδεχτείτε και να λαμβάνετε επικοινωνίες από εμάς, μεταξύ άλλων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνυμάτων κειμένου, κλήσεων και ειδοποιήσεων στον αριθμό τηλεφώνου που μας υποβάλλατε. Συμφωνώντας να επικοινωνείτε με THE MAGENDA LIMITED, καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι ενδέχεται να λάβετε αυτοματοποιημένα μηνύματα SMS ή MMS ή επικοινωνίες που παράγονται από αυτόματα συστήματα τηλεφωνικής κλήσης και / ή επικοινωνίες που περιέχουν προ-καταχωρημένα μηνύματα που αποστέλλονται από ή για λογαριασμό THE MAGENDA LIMITED, ή τους τελικούς χρήστες, μεταξύ των οποίων:

επικοινωνίες σχετικά με το λογαριασμό σας Magenda ή χρήση THE MAGENDA LIMITED Marketplace ή των Υπηρεσιών, ενημερώσεις σχετικά με νέες και υπάρχουσες λειτουργίες, και νέα σχετικά με THE MAGENDA LIMITED και τις εξελίξεις της αγοράς. ΕΑΝ ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ E-MAIL Ή ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟ info@Magenda.com. Ωστόσο, αναγνωρίζετε ότι αποχωρείτε εξ’ αυτού του τρόπου από ενημερώσεις που ενδέχεται να οδηγήσει σε χαμένες σημαντικές ειδοποιήσεις ή ενημερώσεις και σε γενικές επιπτώσεις χρήση της πλατφόρμας ως έμπορος.

Οι συνήθεις χρεώσεις μηνυμάτων που εφαρμόζονται από τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας θα ισχύουν για τα μηνύματα που στέλνουμε. Αναγνωρίζετε ότι δεν απαιτείται η συναίνεση για να λάβετε διαφημιστικά μηνύματα ως προϋπόθεση για τη χρήση της πλατφόρμας.

 1. Πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα

Δεν ελέγχουμε τις πληροφορίες που παρέχονται από τους τελικούς χρήστες και τους εμπόρους. Μπορεί να βρεθούν οι πληροφορίες των τελικών χρηστών και των εμπόρων ως ανακριβείς, επιβλαβείς ή προσβλητικές. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας,  αναλαμβάνετε όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση των Υπηρεσιών και συμφωνείτε να δεχτείτε τέτοιους κινδύνους και συμφωνείτε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις ή παραλείψεις οποιουδήποτε τελικού χρήστη ή εμπόρου. Παρά τα προαναφερθέντα, διατηρούμε το δικαίωμα να επεξεργαστούμε ή να καταργούμε οποιοδήποτε περιεχόμενο τοποθετείται στην Πλατφόρμα.Η THE MAGENDA LIMITED δεν διεξάγει επί του παρόντος ελέγχους ποινικού μητρώου ή εξέτασης των χρηστών ή των εμπόρων, ούτε διερευνά το υπόβαθρο των χρηστών του ή των εμπόρων ή των επιχειρήσεων να επαληθεύσουν τις πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες ή οι έμποροι.

Η THE MAGENDA LIMITED δεν παρέχει καμία παρατήρηση ή εγγύηση ως προς τη συμπεριφορά του Τελικού Χρήστη ή Εμπόρου.

Επειδή δεν ελέγχουμε την ασφάλεια του Διαδικτύου ή άλλων δικτύων με τα οποία χρησιμοποιείτε πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή Επικοινωνία μαζί μας, δεν είμαστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια των πληροφοριών που επιλέγετε να επικοινωνήσετε με Η THE MAGENDA LIMITED και τις Υπηρεσίες κατά τη μετάδοση. Επιπλέον, Η THE MAGENDA LIMITED δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε δεδομένα κατά τη διάρκεια της μετάδοσης.

 1. Όροι Πώλησης για τις Παραγγελίες

9.1 Γενικά

Προγραμματίζοντας μια κράτηση, ο τελικός χρήστης συμφωνεί με τους Όρους Πώλησης για τις Παραγγελίες, οι οποίοι όροι περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, την ημερομηνία, την τιμή, την έκπτωση και όλους τους άλλους όρους που καθορίζονται από τους εμπόρους. Ο ορισμός των Όρων Πώλησης για Παραγγελίες είναι αποκλειστικά ευθύνη του Εμπόρου. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ της παρούσας συμφωνίας και της συμφωνίας για τους Όρους Πώλησης για την Παραγγελία, θα ελέγχεται η εκτύπωση της Κράτησης. Εάν έχετε προβλήματα με επιστροφή χρημάτων σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Πώλησης, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@theMagenda.gr .

9.2 Χρεώσεις πιστωτικών καρτών

Όταν η πληρωμή για την υπηρεσία εμπόρου γίνεται δεκτή μέσω του THE MAGENDA LIMITED Marketplace, το THE MAGENDA LIMITED θα χρεώσει την πιστωτική κάρτα του Τελικού Χρήστη για το κόστος της παροχής υπηρεσίας και τα προϊόντα που αγοράζονται μέσω του THE MAGENDA LIMITED Marketplace και θα μεταφέρει τα συλλεχθέντα κεφάλαια μείον οτιδήποτε αποδίδεται στην THE MAGENDA LIMITED ως Χρεώσεις Υπηρεσίας στον τραπεζικό λογαριασμό του Εμπόρου μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης.

9.3 Παραγγελίες

(α) Εντολές που διακανονίζονται μέσω THE MAGENDA LIMITED Marketplace αφορούν ορισμένες υπηρεσίεςπου παρέχεται από τον Έμπορο που αναφέρεται στην Παραγγελία. Οι παραγγελίες δεν μπορούν να εξαργυρωθούν για μετρητά, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο. Μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή, μεταπώληση, τροποποίηση ή εμπορία του των παραγγελιών απαγορεύονται. Ορισμένες παραγγελίες αφορούν ραντεβού που έχουν οριστεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, γνωστή ως “Χρόνος συνάντησης”

(β) THE MAGENDA LIMITED είναι πάροχος υπηρεσιών για τον έμπορο και ο έμπορος είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για την παραγγελία. Κατά καιρούς, μπορείτε να προσφέρετε μια παραγγελία με έκπτωση (“Παραγγελία με Έκπτωση”) κατά τη διάρκεια των ωρών που καθορίζονται από εσάς για συγκεκριμένο Χρόνο Συνάντησης ή μπορείτε να παρέχετε την παραγγελία για προϊόντα ή υπηρεσίες σε μη γνωστές εκ των προτέρων ώρες. Παραγγελίες με Έκπτωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο και θα λήγουν με την εκπνοή καθορισμένης ώρας. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι οι εκπτωτικές παραγγελίες δεν δύνανται να εξοφλούνται πριν από τον συγκεκριμένο χρόνο τους για οποιονδήποτε λόγο, ή να ακυρώνονται χωρίς ενημέρωση και επιστροφή αυτής της εκπτωτικής παραγγελίας. Πρέπει να επικοινωνήσετε με τον έμπορο άμεσα με οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη λήξη μιας εκπτωτικής παραγγελίας.

Οι πλήρεις παραγγελίες λήγουν την ημερομηνία που αναφέρεται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας.

9.4 Πακέτα

Οι έμποροι μπορούν να προσφέρουν πακέτα στα οποία μπορούν να αγοράσουν οι χρήστες, πολλαπλές υπηρεσίες ή συνεδρίες σε μία μόνο συναλλαγή. Για όλα τα προαναφερθέντα πρέπει να γίνει κράτηση μέσω της πλατφόρμας. Οι έμποροι μπορούν να ορίσουν μια ημερομηνία λήξης για οποιοδήποτε πακέτο και οποιοδήποτε δεν χρησιμοποιήθηκε χάνεται ύστερα από την ημερομηνία λήξης.

9.5 Κουπόνια

Οι έμποροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις Υπηρεσίες για την έκδοση και πώληση κουπονιών. Απαιτείται οι έμποροι να αποδεχτούν τα εκδοθέντα δελτία και να τα ανταλλάξουν με υπηρεσία, εκτός εάν τα δελτία έχουν οριστεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα και έχει λήξει. Τα κουπόνια των εμπόρων είναι συνήθως μη επιστρεπτέα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Εμπόρου.

9.6 Ακύρωση, Μη εμφάνιση στη Συνάντηση και Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων

Οι έμποροι θέτουν τις δικές τους πολιτικές ακύρωσης και Η THE MAGENDA LIMITED πρέπει να τις επιβάλει.

Οι πολιτικές ακύρωσης ορίζουν σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπουν οι έμποροι δωρεάν ακυρώσεις και ποια είναι η χρέωση (εκπεφρασμένη ως ποσοστό της αξίας παραγγελίας) για την ακύρωση που πραγματοποιείται όταν η δωρεάν ακύρωση δεν ισχύει πλέον. Είναι επομένως πολύ σημαντικό να κατανοήσετε την πολιτική ακύρωσης ενός εμπόρου πριν από την τοποθέτηση μιας παραγγελίας και πριν επιχειρήσετε να ακυρώσετε ένα ραντεβού.

Για να ακυρώσετε την παραγγελία, οι τελικοί χρήστες πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία ακύρωσης ραντεβού στην Πλατφόρμα πριν από τον χρόνο συνάντησης.

Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι σε περίπτωση που η συνάντηση ακυρωθεί μετά την περίοδο ακύρωσης ή σε περίπτωση μη εμφάνισης του τελικού χρήστη/καταναλωτή στο χρόνο ραντεβού, μπορείτε να χρεώσετε τον τελικό χρήστη/καταναλωτή με πλήρη ή μερική αξία της Παραγγελίας για τα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες που προσφέρατε – αλλά μόνο εάν η Πολιτική Εμπόρου που έχετε παράσχει στον Τελικό Χρήστη/Καταναλωτή από τη στιγμή της πραγματοποίησης της κράτησης περιελάμβανε σαφώς μια τέτοια δυνατότητα.

Μια πλήρης επιστροφή χρημάτων μπορεί να εκδοθεί προς τους Τελικούς Χρήστες/Καταναλωτές μετά από τρία συμβάντα: (α) αν ήταν ραντεβού ακυρωθεί πριν από την προθεσμία που καθορίζει ο έμπορος, (β) αν ο έμπορος ακυρώσει το ραντεβού ή (γ) εάν ο Έμπορος αρνηθεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του πριν την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα της συνάντησης. Για κάθε έγκυρο αίτημα επιστροφής χρημάτων, ο έμπορος υποχρεούται να επεξεργαστεί την επιστροφή χρημάτων χωρίς καθυστέρηση.

9.7 Περιορισμός Ευθύνης

(α) Ευθύνη του Εμπόρου. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι αναφέρεται ως πάροχος των προϊόντων ή της υπηρεσίας που καθορίζονται στην Παραγγελία, και είστε (α) αποκλειστικά υπεύθυνος εξαγοράζοντας την προσφορά (β) είστε πλήρως υπεύθυνος για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από εσάς και γ) είστε υπεύθυνος για όλες τις ζημίες ή που τυχόν προκύψουν από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που παρέχονται.

(β) Ευθύνη για THE MAGENDA LIMITED. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι THE MAGENDA LIMITED δεν ευθύνεται για (α) οποιεσδήποτε προσαρμογές τιμών πραγματοποιούνται από έναν έμπορο που σχετίζεται με μια παραγγελία ή συνάντηση ή εμπορικό προϊόν ή υπηρεσία και (β) οποιεσδήποτε αξιώσεις για τραυματισμούς, ασθένειες, ζημίες, υποχρεώσεις και έξοδα (“Υποχρεώσεις”) που ενδέχεται να ευθύνεται ο Έμπορος,άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, είτε σχετίζεται με την παραγγελία είτε το εμπορικό προϊόν ή υπηρεσία.

(γ) Γενικός Περιορισμός Ευθύνης. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, συμφωνείτε και με την παρούσα παραιτείστε από αξιώσεις κατά και θεωρείτε ως μη έχουσα ευθύνη Η THE MAGENDA LIMITED και τη μητρική εταιρεία, θυγατρικές,συνεργάτες, διευθυντές, μέλη του προσωπικού, μετόχους και αντιπροσώπους από οποιεσδήποτε υποχρεώσεις τυχόν προκύψουν από ή σχετίζονται με (α) οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη ενός εμπόρου σε συνάφεια με μια παραγγελία, προϊόν ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της μη συμμόρφωσης του εμπόρου με ισχύον νόμο ή / και μη τήρηση των όρων μιας Παραγγελίας ή / και (β) οποιασδήποτε Υπηρεσίας, οποιαδήποτε ενέργειας ή παράλειψης από έναν έμπορο ή / και (γ) οποιαδήποτε έμμεση,(συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων κερδών ή των χαμένων στοιχείων που συλλέγονται μέσω της Υπηρεσίας) ή παρεπόμενες ζημίες, είτε βασίζονται σε αξίωση είτε σε ενέργεια της σύμβασης, εγγύηση, αμέλεια, αντικειμενική ευθύνη ή άλλη αδικοπραξία, παραβίαση οποιουδήποτε νόμου, αποζημίωσης, ακόμη και αν Η THE MAGENDA LIMITED έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Σε καμία περίπτωση η ευθύνη της THE MAGENDA LIMITED δεν θα προκύψει ή θα σχετίζεται με την παρούσα Σύμβαση, ή τυχόν θα υπερβαίνει τα ποσά που έχουν καταβληθεί για την Παραγγελία με ανώτατο όριο ευθύνης το ποσό των πεντακοσίων (500) Ευρώ. Περαιτέρω ουδεμία ευθύνη φέρει η THE MAGENDA LIMITED για τη διακοπή της λειτουργίας των servers που δεν είναι ιδιοκτησία της, ούτε σε περίπτωση πλημμελούς χρήσης της υπηρεσίας από τον έμπορο ή τον τελικό χρήστη/καταναλωτή ή για τις πληρωμές του τελικού χρήστη/καταναλωτή προς τον έμπορο.

ΣΤΟN ANΩTATO ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΣΤΗΝ THE MAGENDA LIMITED ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ (Ι) ΣΦΑΛΜΑΤΑ,  ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, (II) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ Ή Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. (ΙΙΙ) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΩΝ SERVER ΜΑΣ Ή / ΚΑΙ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (IV) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΉΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. (V) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΛΑΒΗ, ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, BUGS Ή TROJANHORSES, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΣΤΙΣ Ή ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ. (VI) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ,Ή ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΛΛΩΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ(VII)ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ Ή ΤΗΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ, ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΗ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ. Ο ΠΡΟΝΑΦΕΡΘΕΝΤΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΥΤΟΥ.

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ, ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΑΣ ΑΠΟΝΕΜΕΙΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ. ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ.

 1. Υπηρεσία Πληρωμών της THE MAGENDA LIMITED

Εάν ένας έμπορος παρέχει υπηρεσίες ή προϊόντα στους τελικούς χρήστες που έχουν επιλέξει την υπηρεσία πληρωμών THE MAGENDA LIMITED  ως μέθοδο πληρωμής, η THE MAGENDA LIMITED οφείλει να διευκολύνει αυτόματα την πληρωμή εκ μέρους του Εμπόρου. Λήψη της πληρωμής από την THE MAGENDA LIMITED θα θεωρηθεί ίδια με την πληρωμή που γίνεται απευθείας από τελικό χρήστη στον έμπορο. Οι πληρωμές που θα εισπράττονται θα εμπεριέχουν φόρους όταν αυτό απαιτείται από το νόμο. Η πληρωμή αυτή προορίζεται να αντισταθμίσει πλήρως την αξία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή προϊόντα του Εμπόρου. Η πληρωμή μπορεί να αυξηθεί εθελοντικά από τους τελικούς χρήστες με ένα φιλοδώρημα για την υπηρεσία του εμπόρου, εκτός αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από το εκάστοτε εθνικό εφαρμοζόμενο δίκαιο. Λεπτομερής διαδικασία και κανονισμοί της Υπηρεσιών Πληρωμών της THE MAGENDA LIMITED περιγράφονται στην Εμπορική Συμφωνία.

 1. Πνευματική ιδιοκτησία

11.1 Κυριότητα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

(α) Όλα τα σημεία που βρίσκονται στον ιστότοπο και διαδικτυακό χώρο THE MAGENDA LIMITED Marketplace και Magenda app είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της THE MAGENDA LIMITED ή χρησιμοποιούνται με άδεια αυτής. Οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μετάδοση, δημοσίευση, σύνδεση, διασύνδεση ή μετατροπή με άλλο τρόπο του ιστότοπου και διαδικτυακού χώρου THE MAGENDA LIMITED marketplace ή / και Magenda app  χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της THE MAGENDA LIMITED απαγορεύεται ρητώς. Οποιαδήποτε παραβίαση αυτής του όρου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα: α) αστικές ή / και ποινικές κυρώσεις σχετικά με παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, (β) Η πλατφόρμα περιέχει υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κειμένων, λογισμικού, φωτογραφιών, βίντεο, γραφικών, μουσικής και ήχου και όλο το περιεχόμενο της πλατφόρμας προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ως συλλογικό έργο σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η THE MAGENDA LIMITED είναι κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων σχετικά με την επιλογή, το συντονισμό, τη ρύθμιση και την ενίσχυση αυτού του περιεχομένου, καθώς και σε αυτό καθεαυτό το πρωτότυπο περιεχόμενο. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε, να δημοσιεύσετε, να μεταδώσετε, να συμμετάσχετε σε μεταβίβαση ή πώληση, δημιουργία παράγωγων έργων ή με οποιονδήποτε τρόπο στην εκμετάλλευση οποιουδήποτε περιεχομένου εν όλω ή εν μέρει. Μπορείτε να «κατεβάσετε», να εκτυπώσετε και / ή να αποθηκεύσετε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα για το δική σας προσωπική χρήση και μόνο. Εκτός εάν ρητά αναφέρεται διαφορετικά στο νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων, δεν επιτρέπεται καμία αντιγραφή, αναδιανομή, αναμετάδοση, δημοσίευση ή εμπορική εκμετάλλευση του υλικού που «κατεβάσετε», χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της THE MAGENDA LIMITED ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Εφόσον τέτοια αντιγραφή, αναδιανομή ή δημοσίευση πνευματικών δικαιωμάτων επιτρέπεται, οφείλετε να κάνετε ανεξάρτητη αναφορά και / ή θα συμφωνήσετε να μην κάνετε αλλαγές ή διαγραφή οποιασδήποτε αναφοράς δημιουργού, στοιχείων εμπορικών σημάτων ή πνευματικών δικαιωμάτων. Αναγνωρίζετε ότι δεν αποκτάτε δικαιώματα κυριότητας από τη λήψη υλικού που προστατεύεται από τα πνευματικά δικαιώματα του ιστότοπου και διαδικτυακού χώρου της THE MAGENDA LIMITED.

(c) Η THE MAGENDA LIMITED marketplace και Magenda app είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στην εταιρεία The Magenda LTD .Αυτά τα εμπορικά σήματα, μαζί με άλλα εμπορικά σήματα που βρίσκονται εντός ή πάνω στην πλατφόρμα που ανήκει ή λειτουργεί σε συνδυασμό με την THE MAGENDA LIMITED Marketplace  δεν είναι ούτε πρέπει να θεωρηθούν ότι είναι δημόσιος χώρος αλλά αποκλειστική ιδιοκτησία της THE MAGENDA LIMITED, εκτός αν το σήμα ή η αγορά υπόκειται στην άδεια χρήσης του εμπορικού σήματος τρίτου ιδιοκτήτη, περίπτωση κατά την οποία η άδεια αυτή προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για χρήση της THE MAGENDA LIMITED, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά.

(δ) Δεν θα ανεβάσετε, δημοσιεύσετε ή άλλως διαθέσετε στην πλατφόρμα οποιοδήποτευλικό που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικό σήμα ή άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας χωρίς τη ρητή άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων, του εμπορικού σήματος ή άλλου ιδιοκτησιακού δικαιώματος. Η THE MAGENDA LIMITED δεν έχει καμία ευθύνη να παράσχει σε εσάς με ενδείξεις, σημάνσεις ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να σας βοηθήσει στον προσδιορισμόαν το εν λόγω υλικό είναι πνευματικά κατοχυρωμένο ή εμπορικό σήμα. Θα είστε αποκλειστικάυπεύθυνος για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση εμπορικών σημάτων,δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιαδήποτε άλλη ζημία που προκύπτει από μια τέτοια υποβολή. Υποβάλλοντας υλικό σε οποιονδήποτε κοινό χώρο της πλατφόρμας, εγγυάστε ότι ο κάτοχος τέτοιου είδους του υλικού έχει ρητά παραχωρήσει στην THE MAGENDA LIMITED αυτό απαλλαγμένο από τυχόν αξιώσεις, εις το διηνεκές, αμετάκλητα, το μη αποκλειστικό δικαίωμα και άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης και διανομής αυτού του υλικού (εν όλω ή εν μέρει) παγκοσμίως και / ή να ενσωματώσουν άλλα έργα οποιασδήποτε μορφής, μέσων ή τεχνολογίας που είναι γνωστά ή πρόκειται να αναπτυχθούν στο μέλλον, κατά την πλήρη έκταση οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας που μπορεί να υπάρχει σε τέτοιο υλικό. Επιτρέπετε επίσης οποιονδήποτε τελικό χρήστη να έχει πρόσβαση, να προβάλλει, να αποθηκεύει ή να αναπαράγει το υλικό για αυτόν τον τελικό χρήστη για προσωπική χρήση. Παρέχετε επίσης στην THE MAGENDA LIMITED το δικαίωμα επεξεργασίας, αντιγραφής, δημοσίευσης και διανομής κάθε υλικού που διαθέτετε στον ιστότοπο και διαδικτυακό χώρου της THE MAGENDA LIMITED.

11.2 Πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων.

Η THE MAGENDA LIMITED διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη συμφωνία της με εσάς ή οποιονδήποτε άλλο έμπορο ή τελικό χρήστη που παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Αν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε υλικό έχει αναρτηθεί μέσω στον ιστότοπο και διαδικτυακό χώρου της THE MAGENDA LIMITED και με οιονδήποτε τρόπο τυχόν συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, πρέπει να παρέχετε στην THE MAGENDA LIMITED με τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • α) Ηλεκτρονική ή φυσική υπογραφή του προσώπου που εξουσιοδοτείται να ενεργεί για λογαριασμό του ιδιοκτήτη του έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.
 • β) προσδιορισμός του έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και της τοποθεσίας του στην πλατφόρμα του φερόμενου ως παράνομου έργου.
 • γ) γραπτή δήλωση ότι έχετε καλή πίστη ότι η επίδικη χρήση δεν επιτρέπεται από τον ιδιοκτήτη, τον αντιπρόσωπό του ή το νόμο.
 • δ) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού τηλεφώνου και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας
 •  ε) δήλωση από εσάς ότι οι παραπάνω πληροφορίες στην ειδοποίησή σας είναι ακριβείς και, υπό την κατηγορία της ψευδορκίας, ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή εξουσιοδοτημένα ενεργείτε για λογαριασμό του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα στοιχεία επικοινωνίας για την ειδοποίηση ισχυρισμών περί παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων είναι info@themagenda.gr. ΕΑΝ ΕΝ ΓΝΩΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΕΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΊΤΕ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΨΕΥΔΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ.

Σημειώστε ότι αυτή η διαδικασία είναι αποκλειστικά για την κοινοποίηση στην THE MAGENDA LIMITED και των θυγατρικών που έχουν παραβιαστεί τα πνευματικά σας δικαιώματα. Η ανωτέρω διαδικασία έχει σκοπό να συμμορφωθεί η THE MAGENDA LIMITED με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της, αλλά δεν συνιστά νομικές συμβουλές. Θεωρούμε σκόπιμο να επικοινωνήσετε με έναν δικηγόρο να σας ενημερώσει σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας.

Η THE MAGENDA LIMITED έχει υιοθετήσει μια πολιτική καταγγελίας, σχετικά με τις προϋποθέσεις που οι χρήστες θεωρηθούν κατ’ επανάληψη παραβάτες. Η THE MAGENDA LIMITED μπορεί επίσης κατά τη διακριτική της ευχέρεια να περιορίσει την πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή / και να κλείσει τους λογαριασμούς των Χρηστών, οι οποίοι παραβιάζουν οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι κατ’ επανάληψη παράβαση.

 1. Αποποίηση της εγγύησης

12.1 Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση της πλατφόρμας γίνεται με δική σας ευθύνη. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΣ Ή ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ.

Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, ούτε η THE MAGENDA LIMITED , οι θυγατρικές της, θυγατρικές ή οποιοδήποτε από τα μέλη του προσωπικού τους, αντιπροσώπους, έμποροι, προμηθευτές περιεχομένου τρίτων ή δικαιοπάροχοι ή οποιοσδήποτε από τους αξιωματούχους, διευθυντές, προσωπικό τους, μέλη ή αντιπροσώπους, εγγυώνται ότι η χρήση της πλατφόρμας θα είναι πάντοτε αδιάλειπτη ή ελεύθερη σφαλμάτων,  ούτε παρέχουν καμία εγγύηση ως προς (α) τα αποτελέσματα που μπορεί να ληφθούν από χρήση αυτής της Αγοράς ή (β) την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο οποιασδήποτε πληροφορίας, υπηρεσίας ή Παραγγελίας που παρέχονται μέσω αυτού του ιστότοπου και διαδικτυακού χώρου. Η πλατφόρμα κατασκευάζεται και είναι προσβάσιμη σε “ως έχει” και “ως είναι διαθέσιμη” βάση. Η THE MAGENDA LIMITED  αποποιείται από τυχόν παραστάσεις, εγγυήσεις και προϋποθέσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τη μη παραβίαση, της εμπορευσιμότητας και της καταλληλότητας για έναν συγκεκριμένο σκοπό.

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΟΤΙ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ. ΑΥΤΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΕΙΔΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΣΕ ΑΛΛΟ. ΟΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η THE MAGENDA LIMITED  ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΈΡΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ, Ή ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Ή ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (HYPERLINK), ΚΑΙ Η THE MAGENDA LIMITED ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΣ ΣΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ.

12.2 Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται ή περιέχονται στην πλατφόρμα ή παρέχονται μέσω των υπηρεσιών παρουσιάζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν υπάρχουν πληροφορίες, προφορικά ή γραπτά, που λαμβάνονται από έναν τελικό χρήστη από έναν έμπορο, έναν έμπορο από έναν τελικό χρήστη, ή από τις παρεχόμενες υπηρεσίες πρόκειται να δημιουργήσει οποιαδήποτε είδους εγγύηση που δεν αναφέρεται ρητά σε αυτή τη συμφωνία.

12.3 Κάθε Έμπορος συμφωνεί και κατανοεί ότι:

(α) Πληροφορίες σχετικά με μια Παραγγελία παρέχονται απευθείας από τον Έμπορο και η ΤΗΕ MAGENDA LIMITED δεν αναλαμβάνει να ελέγξει τις πληροφορίες που περιέχονται σε μια παραγγελία με οποιονδήποτε τρόπο.

(β) Η απόφαση για την έκδοση Παραγγελίας είναι εξ ολοκλήρου στη διακριτική ευχέρεια του Τελικού Χρήστη και η ΤΗΕ MAGENDA LIMITED δεν προκαλεί ή προσπαθεί να παρακινήσει οποιονδήποτε Τελικό Χρήστη να πραγματοποιήσει μια Παραγγελία.

(γ) Είναι ευθύνη του Εμπόρου να προσθέσει τυχόν οφειλόμενους φόρους στην τιμή της Παραγγελίας.

12.4 Οι Υπηρεσίες παρέχονται στους Εμπόρους από τη THE MAGENDA LIMITED εταιρεία με έδρα το Δουβλίνο, Ιρλανδία. Η ΤΗΕ MAGENDA LIMITED δεν δηλώνει ότι οι Υπηρεσίες είναι κατάλληλες ή διαθέσιμες για χρήση σε άλλες τοποθεσίες. Εκείνοι που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες από άλλες δικαιοδοσίες το πράττουν με δική τους βούληση και είναι υπεύθυνοι για συμμόρφωση με τον τοπικό νόμο.

 1. Επικοινωνία Εμπόρου και τελικού χρήστη

Η ΤΗΕ MAGENDA LIMITED σε ορισμένες περιπτώσεις επιτρέπει στους εμπόρους και τους τελικούς χρήστες να χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα για να εκφράζουν απόψεις και να επικοινωνούν με άλλους χρήστες μέσω φόρουμ, πινάκων ανακοινώσεων, ομάδες συζήτησης, διαύλους συνομιλίας, σχόλια ή άλλη επικοινωνία που μπορεί να προσφέρεται κατά καιρούς μέσω της πλατφόρμας (εφεξής “Κοινότητες”). Η ΤΗΕ MAGENDA LIMITED θα έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να παρακολουθεί το περιεχόμενο εντός των Κοινοτήτων ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού περί της συμμόρφωσης με την παρούσα συμφωνία και τους κανόνες λειτουργίας που έχει θεσπίσει η THE MAGENDA LIMITED, καθώς και για την ικανοποίηση οποιωνδήποτε εφαρμοστέων νόμων, κανονισμών ή εξουσιοδοτικών κυβερνητικών διαταγμάτων. Χωρίς περιορισμό για τα παραπάνω, η THE MAGENDA LIMITED θα έχει το δικαίωμααλλά όχι την υποχρέωση, να αφαιρέσει οποιοδήποτε υλικό από τις Κοινότητες της ΤΗΕ MAGENDA LIMITED, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, εφόσον διαπιστώνει ότι παραβιάζει την παρούσα συμφωνία ή κριθεί απαράδεκτο. Οποιεσδήποτε απόψεις, συμβουλές, αξιολογήσεις, συζητήσεις, σχόλια, και / ή άλλα μηνύματα ή δημοσιεύσεις οποιουδήποτε είδους που έχετε κάνει στις Κοινότητες (εφξής, “δηλώσεις”), είναι εκείνες του αντίστοιχου δημιουργού ή διανομέων και των διανομέων και όχι της ΤΗΕ MAGENDA LIMITED.

 1. Ιστοσελίδες Τρίτων

Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους σε ιστότοπους που διατηρούνται από τρίτους. Αυτές οι συνδέσεις παρέχονται αποκλειστικά ως ευκολία για εσάς και όχι επειδή υποστηρίζουμε ή διαθέτουμε μία γνώμη σχετικά με το περιεχόμενο σε αυτές τις ιστοσελίδες. Απορρίπτουμε ρητά οποιεσδήποτε παραστάσεις σχετικά με το περιεχόμενο ή την ακρίβεια των υλικών σε τέτοιους ιστότοπους ή τις πολιτικές απορρήτου αυτών των ιστότοπων. Η ΤΗΕ MAGENDA LIMITED δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο που παρουσιάζεται σε αυτούς τους ιστότοπους. Εάν αποφασίσετε να έχετε πρόσβαση σε ιστοσελίδες που διατηρούνται από άλλα μέρη, το κάνετε με δική σας ευθύνη και συναινείτε ότι η παρούσα συμφωνία και η πολιτική απορρήτου της ΤΗΕ MAGENDA LIMITED δεν ισχύουν για τη χρήση σε τέτοιες ιστοσελίδες ή συνδέσμους.

 1. Δημόσια φύση των δηλώσεών σας

Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι όλες οι δηλώσεις, σχόλια ή κριτικές που δημοσιεύετε

στην πλατφόρμα ΤΗΕ MAGENDA LIMITED και οποιαδήποτε πληροφορία περιέχεται σε έναν έμπορο στο προφίλ πληροφοριών του, είναι δημόσια και όχι ιδιωτικά. Οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο (ανεξάρτητα από το εάν είναι χρήστης των Υπηρεσιών) μπορεί να διαβάσει τις Δηλώσεις σας χωρίς να το γνωρίζετε. Παρακαλούμε να μην περιλαμβάνει καμία Προσωπική Πληροφορία (όπως ορίζεται στην Πολιτική Απορρήτου ή με άλλο τρόπο) στις δηλώσεις σας. Η ΤΗΕ MAGENDA LIMITED δεν ελέγχει ούτε υποστηρίζει καμία δήλωση που βρέθηκε σε οποιοδήποτε μέρος των Κοινοτήτων, και αποποιούμαστε ειδικά οποιαδήποτε ευθύνη αφορά τις Δηλώσεις και τις Κοινότητες και τυχόν ενέργειες που προκύπτουν από τη δική σας συμμετοχή σε οποιοδήποτε μέρος των Κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένου τυχόν αμφιλεγόμενου περιεχομένου.

Οποιεσδήποτε δηλώσεις στις οποίες δημοσιεύετε σε σχέση με τις Υπηρεσίες δεν είναι εμπιστευτικές. Με τη διάθεση οποιασδήποτε πληροφορίας ή άλλου υλικού στις Κοινότητες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της αποστολής μηνυμάτων, της μεταφόρτωσης αρχείων, της εισαγωγής δεδομένων ή της συμμετοχής σε οποιαδήποτε άλλης μορφής επικοινωνία), χορηγείτε αυτόματα (ή εγγυάστε ότι ο κάτοχος αυτού του περιεχομένου έχει ρητώς παραχωρήσει) στη THE MAGENDA LIMITED μια διαρκή, χωρίς δικαιώματα, μη αποκλειστική, αμετάκλητη, απεριόριστη, παγκόσμια άδεια χρήσης, αντιγραφής, παραχώρησης, αναπαραγωγής, διανομής, αναδιανομής, να τροποποιούν, να προσαρμόζουν, να δημοσιεύουν, να επεξεργάζονται, να μεταφράζουν, να μεταδίδουν, να δημιουργούν παράγωγα έργα, να δημοσιεύουν ή / και εκπέμπουν,  δημόσια ή να προβάλλουν οποιαδήποτε υλικά ή άλλες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ιδεών που περιέχονται σε αυτά για τα νέα ή βελτιωμένα προϊόντα ή υπηρεσίες) που υποβάλλετε στις Κοινότητες μόνο ή ως μέρος άλλων έργων σε οποιαδήποτε μορφή, μέσα ή τεχνολογία είτε με οποιονδήποτε τρόπο και μέσα οποιωνδήποτε μέσων γνωστών ή εφεξής αναπτυγμένων και για την περαιτέρω παραχώρηση τέτοιων δικαιωμάτων μέσω πολλαπλών επιπέδων δευτερευόντων τίτλων.

 1. Ανατροφοδότηση

Μπορείτε να επιλέξετε ή να σας προσκαλέσουμε να υποβάλετε σχόλια ή ιδέες για την παροχή των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του τρόπου βελτίωσης των Υπηρεσιών ή άλλου προϊόντος (“ιδέα (ες)”). Υποβάλλοντας οποιαδήποτε ιδέα, συμφωνείτε ότι η αποκάλυψή σας είναι δωρεάν, ανέκκλητη και χωρίς περιορισμούς και δεν θα τοποθετήσει το THE MAGENDA LIMITED κάτω από οποιαδήποτε εμπιστευτική ή άλλη υποχρέωση προς εσάς και ότι είμαστε ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουμε ή να δημοσιεύσουμε την Ιδέα χωρίς καμία αμοιβή προς εσάς, και / ή να αποκαλύψετε την ιδέα σε ένα μη εμπιστευτικά ή άλλως σε οποιονδήποτε. Επίσης, αναγνωρίζετε ότι, από την αναθεώρηση ή την αποδοχή της υποβολής σας, η ΤΗΕ MAGENDA LIMITED δεν παραιτείται από τα δικαιώματα να χρησιμοποιήσει παρόμοιες ή σχετικές ιδέες που ήταν γνωστές στο THE MAGENDA LIMITED ή που αναπτύχθηκαν από το μέλη του προσωπικού ή που προέρχονται από άλλες πηγές εκτός από εσάς.

 1. Άδεια για Δηλώσεις

Δημοσιεύοντας Δηλώσεις ή άλλες πληροφορίες στις ή μέσω των Κοινοτήτων σε σχέση με τις Υπηρεσίες, παραχωρείτε στη THE MAGENDA LIMITED δωρεάν, διαρκή, αμετάκλητη, μη αποκλειστική άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, δημοσίευσης, επεξεργασίας, μετάφρασης,  να διανέμουν, να εκτελούν και να προβάλλουν τις Δηλώσεις μόνοι τους ή ως μέρος άλλων έργων σε οποιαδήποτε μορφής, μέσων ή τεχνολογίας είτε είναι τώρα γνωστά είτε αναπτύσσονται με συγκεκριμένους εδαφικούς ή χρονικούς περιορισμούς και να χορηγούν περαιτέρω δικαιώματα σε πολλαπλά επίπεδα-υποκλίμακες. Η άδειά σας για οποιεσδήποτε δηλώσεις ή πληροφορίες που υποβλήθηκαν παραπάνω επεκτείνεται στη χρήση για προωθήσεις, διαφήμιση, έρευνα αγοράς ή οποιαδήποτε άλλη νόμιμη σκοπό, χωρίς περιορισμό.

 1. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να διατηρήσετε χωρίς ζημία τη THE MAGENDA LIMITED και τις θυγατρικές, πράκτορες, δικαιοπάροχοι, διαχειριστές και άλλες συνδεδεμένες εταιρείες και τα μέλη του προσωπικού, εργολάβους, πράκτορες, ανώτερους υπαλλήλους και διευθυντές, από και εναντίον οποιωνδήποτε από όλες τις αξιώσεις, αποζημιώσεις, υποχρεώσεις, απώλειες, υποχρεώσεις, έξοδα ή χρέη και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αμοιβών δικηγόρου) που απορρέουν από ή σχετίζονται με:

(i) τη χρήση και την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διαβιβαζόμενων δεδομένων ή περιεχομένου  που έχετε λάβει,

(ii) την παραβίαση οποιουδήποτε όρου αυτού του Συμφωνητικού, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της παραβίασης οποιασδήποτε από τις παραπάνω παραστάσεις και εγγυήσεις ή εκπροσώπηση ή εγγύηση,

(iii) παραβίαση του δικαιώματός σας τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, οποιουδήποτε δικαιώματος της ιδιωτικής ζωής ή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (iv) παραβίαση οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου, κανόνα ή κανονισμού,

(v) Περιεχόμενο Χρήστη ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ή περιεχόμενο που υποβάλλονται μέσω του συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, παραπλανητικών, ψευδών ή ανακριβών πληροφοριών,

(vi) αμέλειά ή δόλο ή

(vii) την πρόσβαση και τη χρήση της Υπηρεσίας από οποιοδήποτε άλλο μέρος με το μοναδικό σας όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης ή άλλο κατάλληλο κωδικό ασφαλείας.

 1. Καταγγελία

Η ΤΗΕ MAGENDA LIMITED μπορεί να καταγγείλει ή να ενημερώσει τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή ή να αναστείλει της πρόσβαση στις Υπηρεσίες αμέσως, χωρίς  ευθύνη με προηγούμενη ειδοποίηση επτά (7) ημερών, αν παραβιάσετε οποιαδήποτε τους όρους αυτών των Όρων Χρήσης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων, η ΤΗΕ MAGENDA LIMITED θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει αμέσως ή να αναστείλει οποιονδήποτε από εσάς κωδικό πρόσβασης ή λογαριασμούς σε περίπτωση που η εταιρεία ΤΗΕ MAGENDA LIMITED κρίνει, κατά την απόλυτη κρίση της, οποιαδήποτε από τις συμπεριφορές σας ως απαράδεκτη ή σε περίπτωση που παραβιάσετε αυτήν τη Συμφωνία, με προηγούμενη ειδοποίηση τριών (3) ημερών.

Παρά τα παραπάνω, αυτοί οι Όροι Χρήσης θα εξακολουθήσουν να ισχύουν Συμφωνία.

 1. Επιλογή εφαρμοστέου δικαίου

Οποιεσδήποτε διαφορές προκύπτουν από ή σχετίζονται με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή / και οποιαδήποτε χρήση από εσάς με την πλατφόρμα ή τις υπηρεσίες, θα διέπονται από το δίκαιο της Ιρλανδίας δίχως να αφορά στην επιλογή του κανόνα δικαίου και στις αρχές των  κανόνες σύγκρουσης του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

 1. Πρόσθετες γνωστοποιήσεις

Καμία παραίτηση είτε από εσάς είτε από τη THE MAGENDA LIMITED για οποιαδήποτε παραβίαση ή αθέτηση ή μη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος που επιτρέπεται βάσει της παρούσας συμφωνίας αποτελεί παραίτηση από οποιαδήποτε προηγούμενη ή επακόλουθη παραβίαση ή αθέτηση υποχρέωσης ή παραίτηση ή κατάπτωση οποιωνδήποτε παρόμοιων ή μελλοντικών δικαιωμάτων σύμφωνα με τη Συμφωνία μας. Οι επικεφαλίδες ενότητας που χρησιμοποιούνται εδώ είναι μόνο για λόγους ευκολίας και δεν έχει καμία νομική ισχύ ή αποτέλεσμα.

Οι διατάξεις αυτών των Όρων Χρήσης ισχύουν εξίσου και είναι προς όφελος της ΤΗΕ MAGENDA LIMITED, των θυγατρικών της, των εμπόρων και για το περιεχόμενο τρίτων προς τους παρόχους και τους δικαιοπαρόχους, και ο καθένας έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει και να επιβάλει τέτοια δικαιώματα άμεσα ή για ίδιο λογαριασμό.

 1. Διάφορα

Η THE MAGENDA LIMITED διατηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων των πελατών της, για λόγους στατιστικούς, ιστορικούς, οικονομικούς και βελτίωσης – συντήρησης των υπηρεσιών που παρέχει, σεβόμενη το προσωπικό απόρρητο ως ύψιστο αγαθό. Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών διαχειρίζονται και προστατεύονται από την εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3471/2006) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του ατόμου συμπεριλαμβανομένων και των αποφάσεων του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών δεδομένων σχετικά με τα ΠΔ 207/1998, 79/2000 και Αρθ. 8 του Ν. 2819/2000 καθώς και της Οδηγίας 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Διατηρούμε κατάλληλες τεχνικές και οργανωτικές δομές ασφαλείας, σχεδιασμένες να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τυχαία, παράνομη, ή μη εγκεκριμένη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, πρόσβαση, αποκάλυψη ή χρήση.

Όσον αφορά τα εξερχόμενα μηνύματα (email/sms) που ανταλλάσσονται μέσα από το σύστημα Magenda, η THE MAGENDA LIMITED τηρεί σχετικό ιστορικό τους για πρόσβαση από την εκάστοτε επιχείρηση. Η εκάστοτε επιχείρηση έχει πρόσβαση μέσα από το λογαριασμό της, μόνον για τα εξερχόμενα μηνύματα (email/sms) που έχει στείλει προς πελάτες της, δια μέσου της εφαρμογής Magenda.

Διατήρηση δικαιωμάτων. Η THE MAGENDA LIMITED διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τυχόν προσωπικά δεδομένα του τελικού καταναλωτή που έχουν αποθηκευτεί στην πλατφόρμα της ή στους servers που εξυπηρετούν την πλατφόρμα της, ύστερα από έγγραφη αίτηση προς τούτου του τελικού καταναλωτή και ύστερα από ειδοποίηση της εταιρείας, της οποίας είναι πελάτης ο συγκεκριμένος καταναλωτής.

Η αποτυχία οποιουδήποτε μέρους να ασκήσει οιοδήποτε δικαίωμα που παρέχεται στους παρόντες Όρους Χρήσης δεν θεωρείται παραίτηση από αυτά τα δικαιώματα.

Διαχωρισμός. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας συμφωνίας κριθεί ανεφάρμοστη ή η διάταξη αυτή περιοριστεί ή εξαλειφθεί στο ελάχιστο αναγκαίο μέτρο,  η παρούσα συμφωνία να παραμείνει σε πλήρη ισχύ και παράγει έννομα αποτελέσματα.

Ανάθεση. Οι παρόντες Όροι Χρήσης, καθώς και τα δικαιώματα και οι άδειες που χορηγούνται βάσει αυτών, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν, ή να εκχωρήσετε άδεια χρήσης από εσάς εκτός από προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση  από τη THE MAGENDA LIMITED, αλλά μπορεί να ανατεθεί από τη THE MAGENDA LIMITED χωρίς περιορισμούς. Όποιος αποπειραθεί να μεταφέρει ή αναθέσει σε τρίτο κατά παράβαση του παρόντος, τότε είναι άκυρη.

Συγχώνευση. Και τα δύο μέρη συμφωνούν ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης μαζί με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  της THE MAGENDA LIMITED, την Εμπορική Συμφωνία και οποιεσδήποτε άλλες νομικές ειδοποιήσεις δημοσιεύονται από τη ΤΗΕ MAGENDA LIMITED για την πλατφόρμα, είναι οι πλήρεις και αποκλειστικές δηλώσεις της και παρέχεται αμοιβαία κατανόηση των μερών για την αντικατάσταση και ακύρωση όλων των προηγούμενων γραπτών και προφορικών συμφωνιών, ανακοινώσεων και άλλων συμφωνιών σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας και ότι όλες οι τροποποιήσεις πρέπει να γίνονται σε μια γραφή που υπογράφεται από την THE MAGENDA LIMITED, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν.

Ανεξάρτητοι εργολάβοι. Δεν υπάρχει πρακτορείο, εταιρική σχέση, κοινοπραξία ή απασχόληση που δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα αυτής της Συμφωνίας και δεν έχετε καμία εξουσία οποιασδήποτε φύσης να δεσμεύσετε τη ΤΗΕ MAGENDA LIMITED από κάθε άποψη.

Αιτίες Αγωγών. Κάθε αιτία αγωγής ή αξίωσης που μπορεί να έχετε σε σχέση με τη ΤΗΕ MAGENDA LIMITED πρέπει να ασκηθεί μέσα σε ένα (1) έτος αφότου γεννήθηκε η αξίωση ή την αιτία της αγωγής δράση. Εάν οποιαδήποτε νομική ή δικαιϊκή πράξη είναι απαραίτητη για την επιβολή των όρων αυτής της Συμφωνία, και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΤΗΕ MAGENDA LIMITED, το μέρος που θα κερδίσει θα δικαιούται εύλογες αμοιβές δικηγόρων, λογιστών και άλλων επαγγελματιών, καθώς και τα έξοδα και δαπάνες πέραν οποιασδήποτε άλλης δαπάνης στην οποία μπορεί να είναι το εν λόγω μέρος να αξιώσει.

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΊΣΤΕ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΒΑΛΛΕΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΑΝ ΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ.