Εισαγωγή Προσωπικού

Εισαγωγή μελών προσωπικού

Η προσθήκη μελών του προσωπικού, σας δίνει τη δυνατότητα να αναθέσετε υπηρεσίες στους σωστούς υπαλλήλους.

Πώς να προσθέσετε προσωπικό ενεργό για ραντεβού

Για να επιτρέψετε στους πελάτες σας να πραγματοποιούν κρατήσεις με την επιχείρησή σας, θα χρειαστεί να εισάγετε προσωπικό ενεργό για κρατήσεις, ώστε να είναι διαθέσιμο να πραγματοποιεί τις υπηρεσίες σας. Αυτό το άρθρο θα σας δείξει επίσης, πώς μπορείτε να ορίσετε τις ώρες εργασίας κάθε μέλους του προσωπικού καθώς και πώς να επιλέξετε ποιες υπηρεσίες μπορούν να παρέχουν.

Ακολουθεί ανάλυση των βημάτων:

1. Εισαγωγή νέου μέλους του προσωπικού που είναι διαθέσιμο για κρατήσεις.

  1. Από τη κεντρική γραμμή πλοήγησης πατήστε το κουμπί Ρυθμίσεις> Εργαζόμενοι.
  2. Πατήστε το πράσινο κουμπί «Προσθήκη Εργαζομένου».
  3. Καταχωρίστε το όνομα του μέλους του προσωπικού και οποιεσδήποτε άλλες λεπτομέρειες που μπορεί να είναι χρήσιμες. Όλα τα πεδία είναι προαιρετικά εκτός από το όνομα και το email.
  4. Για την επιλογή των υπηρεσιών που θα είναι διαθέσιμο το συγκεκριμένο μέλος του προσωπικού πατάμε το κουμπί «Σχετιζόμενες Υπηρεσίες» και επιλέγουμε τις υπηρεσίες.
  5. Μόλις ολοκληρωθεί η συμπλήρωση των στοιχείων κάνετε κλικ στην επιλογή «Αποθήκευση Αλλαγών».

2. Ρύθμιση του ωραρίου εργασίας

Προκειμένου να έχετε online διαθεσιμότητα των υπηρεσιών σας θα πρέπει να ρυθμίσετε το ωράριο εργασίας του προσωπικού.

  1. Από τη κεντρική γραμμή πλοήγησης πατήστε το κουμπί Ρυθμίσεις> Εργαζόμενοι και επιλέξτε την «Ωράριο Εργαζομένων»
  2. Επιλέξτε ένα από τα λευκά κενά πλαίσια για να εφαρμόσετε τις επιθυμητές ώρες εργασίας
  3. Ορίστε αν το συγκεκριμένο ωράριο θέλετε να επαναλαμβάνεται ή να μην επαναλαμβάνεται εβδομαδιαίως
  4. Μόλις ολοκληρωθεί η συμπλήρωση των στοιχείων κάνετε κλικ στην επιλογή «Αποθήκευση Αλλαγών»


Πίσω στα άρθρα